About

Més de 18 anys aprenen dia a dia a captar a través de la meva càmera, a intentar transmetre el meu jo a través de les meves imatges... l’experiència, la il·lusió de nous projectes, de noves experiències son el motor del meu món.

Más de 18 años aprendiendo día a día a captar a través de mi cámara, a intentar transmitir mi yo con mis imágenes... la ilusión de nuevos proyectos, de nuevas experiencias son el motor de mi mundo.

Over18 years learning every day to capture through my lens, trying to express myself through the images ... the illusion of new projects, new experiences are my World´s engine.

Els valors son les arrels que des de ben xic creixen en un mateix, al fer-nos grans, aquests valors ens defineixen com a persones, tan en lo personal com en el terreny professional... ser persona amb valors... és sinònim de poder fer la feina ben feta

Los valores son las raíces que de pequeños crecen en uno mismo, al hacernos grandes, estos valores nos definen como personas, tanto en lo personal como en el terreno profesional... ser persona con valores, es sinónimo de poder hacer el trabajo bien hecho.

Values since we are kids, are the roots that grow with us, helping us become greater persons, these values define who we are, both personally and professionally… a person with values , will get the job well done.